24 Haziran 2024
Özel Mekanlar

KABAK TEKKESİ – MANİSA

Kabak Tekkesi’nin inşa kitabesi yoktur. Yapının XVI. yüzyılda İbrahim Çelebi veya XVII. yüzyılda Uşşakî tarikatına mensup Pilavcı Hacı Hüseyin tarafından yaptırıldığına ilişkin farklı görüşler mevcuttur. Bununla birlikte, yapının mimari özellikleri itibari ile XV. yüzyıla tarihlendirilmesi daha uygun görünmektedir.

Yapının kim tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanmamıştır.

Tekke, kare planlı ve tek kubbeli bir yapıdır. Kuzey cephesinde iki birimli bir revak bulunmaktadır. Beden duvarları taş ve tuğla ile almaşık düzende örülmüştür. İç mekân, duvarlar ve kubbe kasnağı üzerine açılmış çok sayıda pencereyle aydınlanmaktadır. Yapıda özgün herhangi bir süsleme bulunmamaktadır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI