23 Temmuz 2024
Hamamlar

RÜSTEM PAŞA HAMAMI (ŞİFA HAMAMI) – KONYA EREĞLİ – KONYA

Hamam Cami kebir Mahallesi sınırları içerisinde Ulu Cami’nin güneyinde yer alır. Genel görüş, Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından yaptırıldığı yönündedir. Orijinal binasının büyük bir kısmı aynen durmakta olup, sadece büyük kubbe yıkılmıştır.

Yıkılan bu kubbenin yeri ahşap ile örtülmüştür. Bu kubbenin varlığını köşelerdeki kaide kalıntılarından anlamak mümkündür. Şadırvanı betondandır. İçeri girildikten sonra sağdaki kapıdan sıcaklığa girilir. İki tarafta birer beşikörtüsü eyvan bulunan bu kısmın ortasındaki kubbede 11 pencere vardır. Solda usturalık ve abdesthanesi görülür. Bu kısmın tam ortasındaki kapı, hamamın yıkanma yerine açılır. Büyük ana kubbede 3’ü büyük, 51’i küçük 54 pencere bulunur. Ortada göbek taşı vardır. Göbek taşı betonla yenilenmiştir. Hamamda 10 kurna, 4 kapalı

6 açık halvet vardır. Hamamı irili ufaklı altı kubbe örter. Hamamın Ulu Cami’nin gelir vakıfları arasında olduğu anlaşılmaktadır204. Bu hamam dışında Ereğli’de iki hamamın daha bulunduğu; bunlardan birinin Roma dönemine ait olduğu kaynaklarda zikrolunur. Fakat ikisi de günümüze ulaşamamıştır. Roma hamamının bu günkü Rüstem Paşa Kervansarayı’nın altında olduğu; diğerinin de Cağaloğlu Bedesteni’nin güneyinde olduğu zikrolunur.

KAYNAK: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EREĞLİ