14 Temmuz 2024
Hamamlar

ÇARŞI HAMAMI – BOZDOĞAN – AYDIN

Aydın-Nazilli’ye bağlı Bozdoğan’da yer alan Çarşı Hamamı, günümüze büyük değişiklikler geçirerek ulaşabilmiştir. Güneyinde yer alan yakın tarihli soyunmalık, kare planlı ve kubbeyle örtülü bir ılıklık, ılıklığın doğusundaki beşik tonozla örtülü traşlık, tıraşlığın kuzeyindeki sıcaklık ve sıcaklığın kuzeybatısında biri yıkılmış, diğeri su deposu olarak kullanılan iki halvetten oluşmaktadır. Sıcaklık ve kuzeybatıdaki halvette yer alan kubbe geçişlerinden hareketle XV. yüzyılda inşa edildiğini düşündüğümüz yapı, kentin Türk döneminden günümüze ulaşabilen en erken tarihli yapısı olması bakımından önemlidir. Bu nedenle korunması büyük önem taşımaktadır. Yapının restorasyonunun gerçekleştirilebilmesi için, günümüze ulaşamayan kısımlarında restitüsyona yönelik temel araştırmaları yapılması gerekmektedir.
Aydın-Nazilli’ye bağlı Bozdoğan kent merkezinde, Çarşı Camii’nin batısında yer alır. Kaba yonu taş, moloz taş ve tuğlalarla inşa edilen yapı, günümüzde depo olarak kullanılmaktadır. Bugünkü şekliyle güneyde yer alan yakın tarihli derme çatma bir soyunmalık, kare planlı ve kubbeyle örtülü bir ılıklık , ılıklığın doğusundaki dikdörtgen planlı ve beşik tonozla örtülü tıraşlık , tıraşlığın kuzeyindeki sıcaklık ve bu mekanın batısındaki su deposundan oluşmaktadır. Deponun batısında, örtüsü ve güney duvarı yıkılmış durumda, sonradan odunluk olarak değerlendirildiği anlaşılan bir mekan daha vardır.
KAYNAK: SANAT TARİHİ DERGİSİ (Şakir Çakmak )

Bir yanıt yazın