24 Haziran 2024
Hamamlar

DERVİŞ AĞA HAMAMI (ÇUKUR HAMAM) – BİRGİ – ÖDEMİŞ / İZMİR

İzmir ili Ödemiş ilçesi, Birgi Bucağında bulunan bu hamamın kitabesi günümüze gelememiştir. Çukur hamam Derviş Ağa Darülhadisi’nin karşısında bulunmaktadır. Cephesi darülhadise bakar (Çukur Hamam) aralarında mermer bir döşemenin varlığı yapılan arkeolojik kazılarla ortaya çıkmıştır. Hamam, kare bir sıcaklık etrafından sıralanan halvet hücrelerinden oluşur. Bazı incelemelere Şeyh Muhieddin Hamamı ya da Derviş Ağa Hamamı geçmesine karşın, şimdilik halkın söylediği biçimde Çukur Hamam olarak adlandırmıştır. Eserin ne zaman inşa edildiğine dâhil bilgi bulunmasa da plan ve yapı özellikleri ile 15. yüzyıl mimarisi özelliklerini taşımaktadır. Bununla beraber Aydınoğlu Mehmet Beyin h.712 (1312–1313) tarihinde yaptırmış olduğu Birgi Ulu Camisi ile bağlantılı olduğu sanılmaktadır. 
Hamam kesme taştan tuğla hatıllı olarak dikdörtgen planlıdır. Soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiştir. Bu bölümlerin üzeri pandantifli birer kubbe ile örtülmüştür.