21 Haziran 2024
Hamamlar

KARAKÖY ( İVAZ PAŞA ) HAMAMI – MANİSA

Karaköy Hamamı, İvaz Paşa Külliyesi’ne ait yapılardan biridir. Hamamın inşa kitabesi yoktur. H.893/M.1487-1488 tarihli vakıf kayıtlarından yapının, Abdülmümin’in oğlu Hacı İvaz Bey tarafından XV. yüzyılın sonlarında ve külliyenin camisine gelir getirmesi için yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Hacı İvaz Bey hakkında yeterli bilgi yoktur. II. Bayezid dönemi ümerasından olduğu kabul edilmektedir.

Karaköy Hamamı bir halk hamamıdır. Beden duvarları, taş ve tuğla ile almaşık düzende örülmüştür. Yapının mekânları kuzey-güney doğrultusunda sıralanmaktadır. Kare planlı soyunmalık mekânı, ortasında aydınlık feneri bulunan bir kubbeyle örtülüdür. Mekânın önünde yer alan üç birimli revakta tuğla süslemelere yer verilmiştir. Soyunmalığın güneyinde bulunan ılıklık mekânı, bir kemerle iki kubbeli birime ayrılmıştır. Mekânın iki yanında tuvalet ve tıraşlık bölümleri vardır. Ilıklıktan geçilen sıcaklık mekânı ise üç eyvanlı ve köşe halvetli bir kurguya sahiptir. Sıcaklığın güneyinde ve batısında birer su deposu bulunmaktadır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI