18 Temmuz 2024
Hamamlar

KARA MUSTAFA PAŞA HAMAMI – MERZİFON – AMASYA

Sadrazam Kara Mustafa Paşa tarafından 1678 yılında yaptırılmıştır. Yapı klasik Osmanlı hamamlarına benzer şekilde
soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşur.
Yapının kare planlı soyunmalığı kubbe ile örtülmüştür. Ilıklık dikdörtgen planlıdır. Sıcaklık sekizgen kasnakla geçilen kubbe ile örtülüdür.
Merzifon ilçesindeki hamam 1678 yılında Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. L biçimli bir plana sahip hamam uzunca bir dikdörtgen oluşturan soğukluk, bunun arkasında yer alan sekizgen planlı, merkezi kubbeli bir sıcaklık ve sıcaklığın dört kenarındaki eyvan biçimli nişler ile köşe hücrelerinden oluşmaktadır.

Amasya İli Merzifon ilçesinde bulunan Paşa Hamamı Kara Mustafa Paşa Külliyesine ait olmakla birlikte külliye tesisindeki bina bloklarına 400 m kuzeyde Hacı Balı Mahallesi sınırları içerisinde doğuya meyilli bir araziye yerleştirilmiştir. Güneyinde Paşa Sokağı doğusunda Balı Caddesi kuzeyinde Reşit Bey Sokağı uzanmaktadır, batısında küçük bir tepe ve konutlar bulunmaktadır.
Vakfiye ve inşa ferman kaydına göre H 1091/1680 M inşasına başlandığı, soyunmalık kütlesi batı cephesindeki portalin yukarısına yerleştirilen celi-sülüs hatlı iki satırlık mermer kitabe kaydına göre H.1092/ 1681 M yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır.
Hamam plan bakımından asıl halini korumaktadır. 1971 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.
Yapının duvarlarında, düzgün kesme ve kaba yonu taş ile tuğla malzeme kullanılmıştır. Hamam Planında mekânlar “ L” plan şeması içerisine yerleştirilmiştir. Şemanın kısa kolu kuzeye yerleştirilmiş soyunmalık ile hemen güneyinde soğukluk bölümlerinden oluşur. Uzun kolu ise soyunmalık –soğukluk mekânlarının doğu duvarı hizasından itibaren doğudan batıya ılıklık, usturalık, sıcaklık, su deposu, külhan olarak sıralanmakta ve kabaca bir dikdörtgen biçiminde uzanmaktadır. Ayrıca soyunmalık batı duvarının güneyine yakın konumla yaklaşık 2 m taşıntı yaparak sıcaklık kuzey duvarının doğu kenarına bitişen hela ünitelerine ait kütle planda bir kademelenme meydana getirmektedir.

KAYNAK:YEŞİLIRMAK ORG

Bir yanıt yazın