21 Mayıs 2024
Hazireler

KIRK KARDEŞLER MEZARLIĞI (KIRKLAR) – BATTALGAZİ / MALATYA

Halk arasında Battalgazi döneminde, bu bölgede yapılan bir savaşta şehit düşen, Battalgazi’nin kırk yakın arkadaşının mezarlığı olarak bilinir. Mezar taşları karışmış birçoğu ise tahrip edilmiş, sağlam kalanlardan bir kısmı ise Malatya müzesine götürülmüştür. Fakat daha sonra yapılan kazılar neticesinde buranın çok eski bir İslam medeniyeti mezarlığı olduğu anlaşılmıştır. Abbasiler dönemine dayanan mezar taşları daha sonradan bulunmuştur.

KIRKLAR (KIRK KARDEŞLER) EFSANESİ

”Battalgazi halkının rivayetine göre zamanında halk arasında yaşayan bir Bey varmış. Bu Bey’e bir türlü kız beğendiremiyorlarmış. Gel zaman git zaman bu Bey, bir kervanla gelen bir Rum kızını görür, bu kıza âşık olur. Allah’a şöyle yalvarır. “Allah’ım bu kızı nasip et de bana evlat yüzü gösterme.” Beyin bu duası kabul olur. Bir Rum kızı olan sevgilisini babasından ister. Hristiyan olan kız babası önce kızını vermek istemez, Fakat kızının da Bey’e gönlünün olduğunu ögrenince kızını vermek için şart koşar, Bey’den kırk torun ister. Ancak bu şekilde kızının müslüman olmasına izin vereceğini ve hayatları boyunca onlara destek olacağını söyler.

Allah’a yaptığı duayı unutan Bey bu şartı kabul eder. Müslüman olan sevgilisiyle evlenir. Bu evlilikten uzun sure çocukları olmaz. Bey karısını kaybetmek korkusuyla devrin hekimlerini dolaşır, bir türlü çaresini bulamaz. O zamanlar yörede yaşayan bir şeyhin yanına giderek ondan yardım ister. Şeyh daha önce Allah’a vermiş olduğu sözü hatırlatarak, ona dualar okumasını öğretir. Bey evine döndükten sonra rüya görür. Bu rüyasına bir anlam veremez. tekrar o ermiş kişiye gider. Ermiş adam rüyanın tabirini yapar ve kırk tane çocuğunun olacağını ve bu çocukların hiçbirinin uzun süre yaşamayacağını söyler. Öldükten sonra bu çocukları bir tepeye gömmesini ister.

Beyin çocukları olur. Ama hiçbiri uzun süre yaşamaz ve Bey ermişin tavsiyesine uyar, ve bu tepeye kendi elleriyle gömer. Bu tepeye beşik şeklinde bir taş koyar. Bu olay şehir halkının üzerinde büyük etki bırakır. Böylece burası ”kırklar” adıyla kutsal bir yer haline gelir. En sonunda Bey ve karısı da ölür ve onlarda buraya gömülürler.

Bugün çocuğu olmayanlar gelip bu beşiği sallayarak, dileklerinin olmasını isterler

Kaynak: Battalgazi Kaymakamlığı