21 Mayıs 2024
Camiler

PARMAKLI MESCİD – KARAMAN

Parmaklı mescit Topucak, mahallesinde üç yol kesişme noktasındadır. Ahşap camiler sınıfının güzel örneklerindedir. Küçük bir dikdörtgen plana sahip tir. Kırma çatısı kiremit kaplıdır. Duvarları kesme taştandır. En ilginç görünümü ahşap minarenin cami içinden çıkmış halidir. Minare şerefesi köşk tipi olup işçiliği sade fakat güzeldir.

Cami tanıtım levhasında 1942 yılı muhtemel tamir tarihi olup eski bir mescid üzerine yapıldığı sanılmaktadır.

Cami harimine giriş kapısı üzerine sundurma yapılmış, ve pencereler camekan şeklinde büyütülmüş giriş aydınlatılmış. Ve küçük bir son cemaat yeri oluşturulmuştur. Girişi ahşap kapıdandır.

KAYNAK: ANONİM