20 Temmuz 2024
Hazireler

SEYYİD BURHANEDDİN MEZARLIĞI – KAYSERİ

Kayseri’nin Selçuklu döneminden zamanımıza kalan tek mezarlık, Mevlânâ’nın hocası Seyyid Burhâneddin Hazretleri’nin medfûn bulunduğu Seyyid Burhâneddin Mezarlığı’dır. Seyyid’in şimdi üzerinde bulunan türbe II. Abdülhamid döneminde vakıf bütçesinden inşâ ettirilmiş, padişah buraya bir halı ile bir avize hediye etmiştir.
Mezarlıkta Selçuklu-Beylikler ve Osmanlı dönemine ait çok miktarda mezarlar bulunmaktadır. 1960’lara kadar buraya defin yapılmaya devam edilirken Kayseri Belediyesi definleri durdurmuş ve Türbe ve etrafı hariç mezarlığı kaldırmaya teşebbüs etmiştir.
Bu sebeple birçok tarihi mezar taşları toplatılmış ve bunlar sonradan Müzeye nakledilmiştir. Ancak Anıtlar Kurulu, belediyenin bu kararını durdurmuş fakat mezarlık harabe hâline gelmiştir. Yeni Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mezarlığı ve Türbe çevresini tanzim ederek mezarlığın bu perişanlığını gidermiştir. Belediye tarafından 1954 yılında yapılan yeni (asrî) mezarlığa defin yaptırılmaya başlatılmış ve bu mezarlık o gün, bu gün kaderine terkedilmiştir.
Mezarlıkta hâlâ incelenecek çok miktarda tarihi mezarlar ve mezar taşları bulunmaktadır. Türbe içerisinde ve avluda babadan oğula geçmek üzere son dört Kayseri Mevlevîhânesi’nin Süleyman Türabi, Ahmet Remzi, Süleyman Ataullah ve büyük şair ve yazar Ahmet Remzi Dede (Akyürek)’nin mezarları bulunmaktadır.
KAYNAK: Kayserinin Tarihi Mezarlıkları- Mehmet Çayırdağ