21 Mayıs 2024
Hazireler

ÇORAKKAPI CAMİ HAZİRESİ – İZMİR

ADRES:
Basmane Çorakkapı Camii: Gaziler Caddesi No:8 Basmane – Konak – İZMİR

Basmane deki bu cami, etrafındaki geniş mezarlığı, medresesi ve diğer yapılarıyla Türk mahallelerinin en ucunda gibiydi. Bostanizâde Mehmed Efendi adında bir hayırsever zat tarafından, herhalde XVII. Yüzyıl dan önce yaptırılmıştır Zira 1745 de var olduğunu biliyoruz. Zarif minaresi ve kubbesi ile İzmir in güzel camileri arasındadır. Kesme taştan yapılmış olan cami kare planlı olup, üzeri sekizgen bir kasnağa oturan merkezi kubbe ile örtülüdür. Bu kubbe kasnağının çevresinde yuvarlak kemerli pencereler bulunmaktadır. Ana mekânın iki yanında üçer kubbeli yan mekânlar bulunmaktadır. Mihrabı niş biçiminde olup, sanat tarihi yönünden önem taşımayan motiflerle bezenmiştir. Minberi mermerdendir. Çorakkapı Camii, önde küçük bir avlu ile, batı ile güneyde bir hazireden oluşur. Kurşunla örtülü beş kubbe altındaki son cemaat yerinin etrafı camekan ile çevrilmiştir. Ana mekanı örten tek büyük kubbe sekiz köşeli bir kasnak üzerine oturur ve her kenarda yuvarlak kemerli bir pencere vardır. Bu büyük kubbenin iki yanında üçer kubbeli yan mekanlar mevcuttur. Külahı ve gövdesi kesme taştan olan bir minaresi vardır.
NOT:1 
Şu an ( 10-MAYIS-2020) giriş kapısı kitabesi:
1nci.satır:
La ilahe illallah, el-melikül hakkul mübin, Muhammedün Resulullah, sadikul vâdil emin ( Eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane mülk sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur)
2nci satır:
İzmir Kadısı merhum es-seyyid Osman Beyefendi ruhu için el-fatiha fi sene 1196
Tercüme Mustafa Uzel.
NOT:2 
Kitaplar bu caminin 1747 yılında yaptırıldığını yazar. Caminin haziresinde sekiz-on kadar kabir bulunmaktadır. Bu kabirlerin en eskisi 1706 tarihlidir ve bu kabrin kitabesinde şu yazı vardır:
Tarih dedi
Hatif-i gaybi eyleyüb
Nida-Ayşe-ruhu şad
Ola-eyle gel dua
El-fatiha
1118 (1706/7)
Mezar taşındaki bu yazı, cami sahasının eskiliği hakkında bilgi veriyor.

Kaynak: Tarih Enstitüsü Dergisi