5 Mart 2024
Çeşmeler

BALDÖKTÜ ÇEŞMESİ – KAYSERİ

Yeri: Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Talas Caddesinin doğusunda bulunmaktadır.

Bugünkü durumu: Yapı büyük oranda sağlam olmakla birlikte kullanılmamaktadır.

Tarihi: Yapının kitabesi yoktur.

Plan ve mimari özellikleri: Tek cepheli ve tek kemerli olarak inşa edilen çeşmenin zemini yol kotunun yükselmesiyle aşağıda kalmıştır. Çeşme nişini örten yuvarlak kemer, yanlarda çeşme duvarlarına oturmaktadır. Çeşmenin oturduğu bölümde bir sütun başlığı veya kaide tablası gibi düzenlenen taşın ön yüzünde yüksek kabartma olarak işlenmiş akant yapraklarından oluşan bitkisel bezeme görülür. Bezemenin işlendiği taş, kiremit renkli taştır. Çeşme kemeri bej ve kiremit renkli taşların dönüşümlü kullanımıyla örülerek bezemeli bir etki yaratmıştır. Çeşmenin akant yaprağı bezemeli kilit taşı yüzeyden taşırılmıştır. Çeşme nişinin içi, kemer başlangıç seviyesinden itibaren üç yönden bir silmeyle hareketlendirilmiştir. Silme kuşağının üzerinde dikdörtgen boyutlu kiremit rengi yekpare taşa yüksek kabartma olarak fiyonkla bağlanmış birer gül kabartması işlenmiştir. Sıvaları dökülmüş olan çeşme duvarının da üç yönden düz yüzeyli bir silmeyle çerçevelenmiş olduğu dikkati çeker. Çeşme alınlığının köşelerinde eserin Cumhuriyet döneminde yapıldığını veya onarılmış olabileceğini gösteren ay-yıldız motifleri görülür. Çeşmenin saçağı üstte dişli bir silmeli frizle bitirilmiştir.

Süslemesi: Çeşmenin kemerindeki renkli taş işçiliği, niş içindeki renkli taştaki kabartmalar, silmeler ve saçağı dolaşan dişli frizler bezeme öğeleri olarak kabul edilebilir.

Malzeme ve teknik: Yapının tümünde düzgün kesme taş ve kiremit renkli taş kullanılmıştır.

Kitabesi: Eserin kitabesi yoktur.

Tarihlendirme: Yapının kitabesi olmamakla birlikte birtakım süslemeler geç dönemde inşa edilmiş olduğunu veya onarıldığını göstermektedir. Muhtemelen 1950’den önce onarılmış bir yapıdır.