20 Mayıs 2024
Hazireler

BADINCA KÖYÜ MEZARLIĞI – ALAŞEHİR / MANİSA

Tarihsel yapısı bakımından değerlendirdiğimizde Badınca’nın kuruluşu çok eskilere dayanmakta, mahallenin muhtelif yerlerinde Roma ve Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar da bu argümanları desteklemektedir. Roma döneminde ait tonozlu mezar yapıları, yüzeyde belirgin bir kalıntısı görülmemekle birlikte antik bir tiyatro olarak lokalize edilebilecek alanın var olduğu düşünülmekte, Geç Roma dönemine tarihlenebilecek bir sur yapısına ait kalıntılar, oldukça yoğun Helenistik ve Roma dönemine tarihlenebilecek seramik parçaları bulunmuş ve nekropol olarak kullanılmış alanlar bulunduğu tahmin edilmektedir. Mahallenin güney cephesinden geçen Badınca deresi kıyısında zamanında, daha çok çınar ağacı olmak üzere, düzgün ağaçların ve su değirmenlerinin bulunması, buraların zamanında bir mesire yeri olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Hatta bulunan kalıntılardan yola çıkılarak, zamanında bir manastırın bulunduğu şeklinde tahminler de yapılmaktadır. Badınca deresinin güneyinde yer alan bölümlerde de yoğun bir seramik yayılımı ve yer yer yüzeyde kireç taşı, kesme blok taşların bulunması bu hali ile Badınca’nın, antik Philledelphia kenti ile bağlantılı bir antik yerleşim alanı olduğu düşünülmektedir. Mahalleye 1 km. uzaklıkta batı cephesinde, suni iki tepenin bulunduğu ve yeterli araştırmaların yapılması durumunda, bu alanlarda arkeolojik eserlerin bulunabileceği de tahmin edilmektedir. Zamanında ev yapmak için kazılan alanlardan eski paralar, sandıklar ve diğer tarihi eserler çıkarılmış, bu alanlardan çıkarılan tarihi eserlerin bir kısmı Manisa Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. Tüm bu saydığımız kalıntılar ve tahminler bağlamında bu denli yoğun tarihi geçmişi dolayısıyla, günümüzde Badınca mahallesinin 1/4 oranındaki kısmı arkeolojik sit alanı olarak değerlendirilmektedir.

Yukarı Badınca’da çok eski Türkmen mezarlıüı bulunmaktadır. Mezarlık günümüzde de kullanılmaktadır.

Kaynak: Köylerim