14 Haziran 2024
Hazireler

SAİNT JOHN BAPTİST KİLİSESİ MEZAR TAŞLARI – BUCA / İZMİR

İzmir ili Buca ilçesinde bulunan Protestan Kilisesi 1838 yılında yapılmıştır. 
Buca Semtinde 81 Sokak No.23 adresinde bulunan Protestan Kilisesidir. Kilise Binası 1834 yılında Protestan Anglikan Kilisesi olarak hizmete açılmıştır. Kilise binası şapel “chpel” şeklinde küçük köy kilisesi olarak yapılmıştır 1865’te.Osmanlı Padişahı Abdülaziz Hanın fermanıyla kilise binası yenilenmiştir.
Ufak ölçekteki bu yapının karakteristik bir konstrüksiyonu vardır. Haçvari planın bir ucunda koro ve kilise mihrabı karşı ucunda giriş ve vestiyer, diğer uçlarda org yeri ve rahip odası, bu odanın altında merkezi ısıtma tesisatı bulunmakta, merkez holünün iç kubbesi ilginç geometriye dayalı bir ahşap konstrüksiyon sergilemektedir. Kilisenin neo-gotik pencerelerindeki sanatsal değer taşıyan renkli cam vitrayları 1961 yılında Alsancak’taki Protestan St. John Evangelist şapeline nakledilmiştir.
1961 yılında Türk Protestan cemaatinin ibadet ihtiyacını karşılamıştır. Bu tarihten sonra kilise müştemilatını belediyeye devretmiştir. Buca Belediyesi kilise binasını 2001 yılına kadar kültür merkezi olarak kullanmıştır.
Türk Protestan cemaati ibadet ihtiyacı için resmi makamlardan aldığı izinle 2001 yılında Buca Belediyesi ile yaptığı protokolde bina asli görevine geri dönmüştür.
Org üzerindeki yazı : ‘T.B OWEN Rees ESQ.R Mrs.Rees As a Thanks’
‘Ailemizi I. Dünya Savaşında koruduğundan ve aile fertlerimizden hiçbiri ölmediğinden dolayı organizasyonu tanrıya armağan ediyor.’
Kilise kesme taştan L planlı olarak yapılmıştır. Gotik üsluptaki kilisenin sivri kemerli giriş kapısı ve ince uzun pencereleri bu üslubu yansıtmaktadır. Kilisenin kısa kenarlarında üçlü gotik pencerelere yer verilmiştir. Günümüzde Protestan Vaftizci Türk Kilisesi olarak kullanılmakta iyi bir durumdadır.
Bahçesindeki İngiliz cemaat mezarlığı günümüze ulaşmış nadir örnekleri olan mezarlıktır.