19 Nisan 2024
Hanlar

YENİ HAN – MANİSA

Yeni Han; tek avlulu, iki katlı ve sadece üst katı revaklı Osmanlı şehir içi hanlarından biridir. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir plan ortaya koyan yapının beden duvarları taş ve tuğla ile örülmüştür. Özgünde altmış üç dükkânı, üç helası ve bir ahırı bulunmaktaydı. Ahır bölümü ile dükkânlardan sekizi günümüze ulaşamamıştır. Yapının girişi güney cephesinde, eksenden biraz daha doğuda yer almaktadır. Bir koridor şeklinde düzenlenen girişin güneyi beşik, kuzeyi çapraz tonozludur. Girişin iki yanındaki birimler haricinde, altta katta bulunan mekânlar da beşik tonozlarla örtülmüştür. Üst katta ise aynalı manastır tonozlu mekânların önünde, beşik tonozlarla örtülü revaklara yer verilmiştir.

Yeni Han’ın inşa kitabesi yoktur. Hanın satışına dair düzenlenmiş 21 Zilhicce 1165/30 Ekim 1752 tarihli bir senetten, yapının bu tarihte mevcut olduğu anlaşılmaktadır.

Yapının banisi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 1752 tarihli satış senedine göre Şatırzade Hüseyin Ağa’ya ait olan han, İzmir Voyvodası Hidayetullah Ağa ve eşi Hatice Hatun tarafından satın alınmıştır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI