20 Mayıs 2024
Medreseler

SİNAN BEY MEDRESESİ – MANİSA

Sinan Bey Medresesi, açık avlulu medreselerden biridir. Kare planlı avlu, haç tonozlu revaklarla dört yönden çevrelenmiştir. Avlunun kuzeyinde taçkapı, güneyinde dershane eyvanı, doğu ve batısında da medrese odaları yer almaktadır. Kare planlı dershane eyvanının üzeri bir kubbeyle örtülüdür. Mekân, kuzey hariç diğer üç duvarı üzerine açılmış pencerelerle aydınlanmaktadır. Güney duvarının ortasında ayrıca bir mihrap nişine yer verilmiştir. Doğu ve batı kanatlarındaki beşer medrese odası da kare planlı ve kubbeyle örtülü hacimlerdir. Odaların avluya bakan cephelerinde birer giriş ve dışarıya bakan cephelerinde ise birer pencere açıklığı bulunmaktadır. Medresenin beden duvarları taş ve tuğla ile almaşık düzende örülmüştür.

Sinan Bey Medresesi’nin inşa kitabesi yoktur. Yapı, Ditrek Sinan Bey tarafından yaptırılmıştır. Baninin 1478 yılında vefat ettiği bilindiğine göre, medrese de XV. yüzyılda; fakat 1478 yılından önce inşa edilmiş olmalıdır.

Elvan Bey’in oğlu olan Sinan Bey, II. Mehmed döneminde yaşamıştır. Hakkında fazla bilgi yoktur. Geyve’de yaptırdığı imaretin haziresine defnedilmiştir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI