23 Temmuz 2024
Bedestenlar

RUM MEHMET PAŞA BEDESTENİ – MANİSA

Rum Mehmed Paşa Bedesteni’nin inşa kitabesi yoktur. Tarihi kaynaklardan yapının, Rum Mehmed Paşa tarafından XV. yüzyılın ikinci yarısında inşa ettirildiği anlaşılmaktadır.

Rum Mehmed Paşa, II. Mehmed (Fatih) döneminin devşirme kökenli sadrazamlarından biridir. H.870/M.1466 yılında ikinci vezirlik makamına getirilmiş ve daha sonra sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Ölümünden sonra, Üsküdar’da inşa ettirdiği külliyenin türbesine gömülmüştür. Bedesten, bu külliyenin vakıf gelirleri arasında bulunmaktadır.

Bedesten, kuzey-güney doğrultusunda uzanan, dikdörtgen planlı bir yapıdır. İnşa malzemesi taş ve tuğladır. Ana mekânın üzeri içten sivri beşik tonozla, dıştan beşik çatıyla örtülüdür. Yapının dört tarafı, dışarıya açılan dükkânlarla çevrelenmiştir. Toplamda yirmi dokuz adet olan bu dükkânlar, çoğunlukla dikdörtgen planlı ve sundurmayla örtülüdür. Bedestenin dört kenarında da eyvan şekilli birer giriş yer almaktadır. Güney ve batı girişlerinin önlerine geç dönemde birer çeşme yaptırılmıştır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI