20 Mayıs 2024
Bedestenlar

BEDESTEN – AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar merkezi, Sinan Halife Mahallesi Köprübaşı Caddesindedir.
Kuzey kenarı düzgün olmayan yaklaşık dörtgen kesitli, kagir bir yapıdır. Kuzeydeki parseli iki katlı olup öteki parseller tek katlıdır (Sonradan sokak boyu dükkânları da çok katlı yapılmışlardır). Yine kuzey parsellerde eğimli alana yapılmış olması nedeniyle tuğla tonozlu alt kat odaları vardır ve depo olarak kullanılır. Yapı, güneyde bir, doğuda iki, batıda üç olmak üzere altı kapısı vardır. Kapılar, iç yollarla birbirine bağlantılıdır. Yolların her iki yanları dükkân dizilidir. Güney-kuzey doğrultulu yoluna güney kapı ile girilir ki bu kapı taç kapı durumundadır. 1. kat odaları güney ve batıya doğru uzanır ve ayrı iki kapı ile girilir. Güney kapısı: Yuvarlak kemerli girişlidir. Kemer içi üstte parmaklıklı altta ise altı dikey kırma bölümlü demir kapılıdır. Üzerindeki bitkisel kabartmalarla da yatay bölümlere ayrılmıştır. Dört ayaklı olup her iki yan bölüm dükkânlara ait camekândır. Camekânlar üzerindeki dördüllerde ortası çinili yuvarlak göbekler vardır. Çinilerden doğudakinde ya hafız 1332, batıdakinde ise Maşallah 1 Mart 1330 (Rumi) yazılıdır (14 Mart 1914). Doğu-batı yönünde birbirine bağlantılı iki yol vardır. Doğu kapıları birbirine benzemekte olup dörtgen açıklıklıdır. Ayaklar ve atkı büyük kesme taştandır. Atkı üstünde tuğla büyüklüğünde kesme taşlardan yapılmış üstü üçgen biçimli bir alınlık vardır ve ortasında kenarlı kertikli baklava biçimi içerlek yüzey yapılmıştır. Doğu kapılardan güneyde olanın önüne ahşap çatılı sundurma eklenmiştir. Kuzey kapı ile yarım yola girilir bu yol güney- kuzey doğrultulu yola kadar uzanır. Güney-kuzey doğrultulu yol doğu-batı doğrultulu yolları kesmektedir. Yolların üzeri demir doğramalı üçgen çatılı ve telli çamla kaplıdır. Dükkânlar kesme taş yükselti üzerinde olup ayaklarla birbirinden ayrılmışlardır. Ayaklarda kesme taşlardan yapılmışlardır. Altlık ve başlık taşları vardır. Ayaklar üzerinde yine kesme taştan yapılma atkılar ve çıkma saçaklar yapılmıştır. Kuzey kesimdeki üst kat yapısı moloz taş duvarlıdır ve pencere söveleri ile kenarlar kesme taştandır. Dükkânlar iç yollar boyunca yan yana karşılıklı ve artarda olarak; dışarıda ise yan yana dizilmişlerdir. Dış kesimdekiler zamanla yenilenmiş, eklenmiş ve çok katlı olabilmişlerdir. Bedestenin şimdiki bulunduğu yerde Rüstem Paşa Bedesteni olduğu söyleniyor. Mimar Sinan tarafından yapıldığı belirtilen bu Bedesten H. 957-960 (1550-1553) yılları arasında yapılmış olup altı kubbeli, ortada iki mermer direkli dört kapılı ve on pencerelidir. Bu Bedestenin yeri ve kalıntıları H. 1080 (M. 1670) yılında 500 Kuruş’a Mimar Musa Beşe’ye satılmış ve yıkılmasına izin verilmiş olduğu belirtiliyor. Bu bedestene ait kapı kalıntısının kaldığı belirtiliyorsa da dükkânlar nedeniyle görülememiştir.
KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI