23 Mayıs 2024
Hanlar

MİLLET HANI – ARAPGİR / MALATYA

Han yapısı dikdörtgene yakın yamuk bir plan örneği göstermektedir. İki katlı olan han ortada üzeri açık havuzlu kare planlı avlu etrafına dizili olan dükkânlardan oluşmaktadır. Dükkânların önü taşıyıcı ağaç direklerle revak görünümdedir. Alt katta 12, üst katta 13 dükkân bulunmaktadır. Her iki kat aynı plan özelliği göstermektedir. Kuzey duvarda bulunan merdiven ile ikinci kata ve çatı katına çıkılmaktadır. Hanın cephesi, kuzeyde bulunan çarşı sokağa bakmaktadır. Kesme taş yuvarlak kemerli tek kanatlı ahşap kapısı mevcuttur. Batı cephede yine aynı özelliklerde ikinci bir kapı yer almaktadır. Her dükkân için bir pencere mevcuttur. Hanın dış duvar yapısı köşelerde ve pencere kenarlarında düzgün kesme taş, diğer bölümlerinde moloz taş örgülüdür. Bulunduğu parselin yamuk biçimine uyumu sağlamak için duvarlar kademelendirilerek kırılma sağlanmıştır. Bu kırılan duvar köşeleri düzgün kesme taş ile örülmüş vekat ayrımı seviyelerinde mukarnaslarla geçişler sağlanmıştır. Hanın kat ayrımı, taşıyıcı unsurlar ağaç direkler ve tahtalar ile sağlanmıştır. Kapı, pencere ve merdivenler ağaçtan yapılmıştır. Dükkân duvarları kerpiç örgülü ve sıvalıdır. Çatısı 1980’li yıllarda yenilenmiş ve sac ile kaplanmıştır. Yapı 570 m2alan üzerindedir. Giriş kapısı üzerinde kitabe taşının olduğu yer boştur. Kitabesi buradan sökülmüştür ve kitabenin akıbeti bilinmemektedir. Hanın yapım tarihine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. İlçe halkı tarafından 1850’li yıllarda yapıldığı belirtilmektedir. Uzun yıllar ticaret merkezi olarak kullanılan hanın restorasyonu 2010 yılında tamamlanmıştır

Kaynak: Malatya Kültür Envanteri – Page 196

08.EYLÜL.2022 TARİHİNDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR