20 Mayıs 2024
Kiliseler

MERYEM ANA ERMENİ KİLİSESİ KALINTISI – ARAPGİR – MALATYA

Arapgir merkezindeki Çarşı Mahallesi Gazi Mevkiinde, 6 pafta, 641 ada, 27 parseldeki 350 metrekarelik bahçeli alan üzerindedir. Şahıs adına kayıtlı olan Ermeni kilise kalıntısı; kuzeybatı-kuzeydoğu eksenlidir. Kuzeye meyilli yamaç üzerindedir. Beyaz ve yontulmuş siyah taşlarla örgülüdür. Kuzeydoğu yönündeki yıkılmış duvarın 5 m. kadarı ayaktadır. En yaklaşık 13 m., uzunluk yaklaşık 15 m. kadardır. Duvarların bir kısmı ayakta ise de üst örtü sistemi tamamen yıkılmıştır. İç alanda ağaçlar vardır. Kuzeybatı yönünde ev yapılmıştır. Ayakta kalan duvar kalıntıları dışında bir iz kalmamıştır. Yapım Tarihi: 19. YY. (?) tahmin edilmektedir.

KAYNAK: MALATYA KÜLTÜR ENVANTERİ