22 Mayıs 2024
Hanlar

KETEN HANI – İZMİR

    Kemeraltı Çarşısı, 876 Sok içinde bulunan Keten Hanı’nı eskiden beri yoğun olarak kullanılan hanlardan biriyken bugün sadece çocuk oyuncaklarının toptan ve perakende ticaretinin yapıldığı bir han olmuş.

    1905 yılı sigorta planında adı Kütür Han olarak geçmiş. Keten Hanı’nın hangi tarihte ve kimin tarafından yaptırıldığı hakkında net bir bilgi yok. Ancak 1742 tarihli bir vakfiyede hanın adının geçiyor olması, bize bu tarihte var olduğunu gösteriyor.

    Keten Hanı’nın iki kapısı arasında uzanan koridorunun her iki yanında dokuzar tane mekân yer alıyormuş. Bazı mekânların koridor cephesinde yuvarlak kemerli kapılarının izlerini görmeniz mümkün. Hanın orta koridoru daha sonraları iki katlı hale getirilmiş. Koridorunun tahta perdeyle kapatılan üst kısmı aynı zamanda geçit olarak kullanılıyormuş.

   Adından da anlaşıldığı gibi handa keten kumaş ile iplik ve kanaviçe ticareti yapılmaktaymış. 19. yüzyıl ortalarına gelinirken, bu ticaretin yerini kuru meyve ticareti almış. Keten Hanı, günümüzde oyuncak ticareti yapan esnaflar tarafından depo olarak kullanılıyor.

KAYNAK: VİSİT İZMİR