23 Temmuz 2024
Hanlar

DEMİR HANI (BÜYÜK HAN) – İZMİR

DEMİR HANI (BÜYÜK HAN) – İZMİR

İzmir Şadırvanaltı Camisinin yakınında 913, 912 ve 970 numaralı sokaklar arasında bulunan bu hanın kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Yapı üslubundan XVIII. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. 

Han kesme taş ve tuğladan, avlulu ve iki katlı olarak yapılmıştır. Kare planlı olup, doğu ve batı cephelerinde birer kapısı bulunmaktadır. Bunların çevresinde de tek katlı küçük dükkânlar sıralanmıştır. Değişik zamanlarda yapılan onarım ve eklerle özelliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Günümüze yalnızca üst katın çok az bir bölümü gelebilmiştir. Bazı izlerden üst örtünün tuğla kubbeli olduğu sanılmaktadır. 

Hanın iç plan düzeni hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.
/html>���D�:8

Bir yanıt yazın