14 Temmuz 2024
Hanlar

ÇAKIRSAZ HAN – ALTINTAŞ – KÜTAHYA

Altıntaş’ın Çakırsaz Köyü, Kütahya-Afyon yolunun Altıntaş Köyü’ne ayrılan yolu biraz geçince sağda gözükür. Köyün diğer yakasına yakın ve caminin hemen yanında Kervansaray; kapı, kemer, tonoz ve kapı girişi yanındaki nişlerinin özellikleri restorasyondan önce de henüz kaybolmamış idi. Kapı üstündeki altıgen çinilerin, sadece izleri görülen bu kervansaray Kütahya çevresinde özelliklerini kaybetmeyen ve (mimari özelliklerini) dolayısıyla, ihtimal Selçuklular’dan kalan sayılı numunelerden biridir.

Selçuklu dönemi yapısı olan Han, Germiyan Beyliği ve Osmanlı döneminde de kullanılmıştır. Hana, doğu cephesinden eyvanlı yuvarlak kemerli bir kapıdan girilir. Kapının alınlığında, altıgen taşların arasında üçgen tuğla parçalarının oluşturduğu petek bezeme görülür. Kesme taş ve hatıl tuğlaları ile örülen kapı, içte tuğlalar ve dışta moloz taşla yapılan tonoz ana mekanın iki yanında kemerli odalar vardır. Hanın girişi kesme taş ve aralarında üçer sıra tuğla, diğer kısımlarda moloz taşların harçla tutturulmasıyla örülmüştür.

Han tonoz örtülü üç sahanlı kapalı hanlar grubuna girer. Sahanları birbirinden ayıran kemerler tuğla ile, kemer ayakları mermer malzeme ve kesme taş ile örülmüştür. Han, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilerek 2008 yılında hizmete açılmıştır.

Kaynak: Kütahya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ”Kütahya Tanıtım Broşürü”