30 Mayıs 2024
Türbeler

CAFERİ SADIK TÜRBESİ – BÜYÜK NEFES KÖYÜ – YOZGAT

Türbe Yozgat il merkezinin 40 km. batısında bulunan Büyük Nefes Köyü’nde yer almaktadır. Tavium Antik Kentinin hemen yanındadır.

Türbede Yüzbaşı Caferi Sadık ve Oğlu Hafız Ali Neçip Sadık’ın sandukaları vardır. İkisinin de Özgürlük mücadelesinde şehit olduğu sanduka üzerindeki mermer kitabelerinde de şehit olduğu ibaresi yazılmaktadır.

Türbe halkın katkılarıyla Büyük nefes köyü halkı tarafından yapıldığı söylendi. Kare planlı üzeri kubbe ile örtülü türbenin yapımının yakın zamanda yapıldığı söylenmiştir.

Kaynak: Köy Muhtarı