18 Temmuz 2024
Hanlar

MERZİFON TAŞHANI – MERZİFON – AMASYA

Merzifon Bedesteni’nin karşısındadır. Tipik Osmanlı şehir içi hanlarından biri olan Taşhan, tekniği ve işçilik itibariyle 17. yüzyıl karakterini göstermektedir.
Duvarları kesme taş ve tuğladan almaşık duvar tekniğinde inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı olup iki katlıdır. Yuvarlak kemerli kapısı güney yüzündedir.
Avlu kalın kesme taş sütunlu revaklarla çevrilidir. Kuzey cephede revakların önüne yapılmış olan yan yana iki zarif
çeşme hanın içine ayrı bir güzellik katmaktadır. Vakıflar
Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılmıştır. Otel olarak hizmet vermektedir.
Merzifon’da Kara Mustafa Paşa Camii ile Bedesten’in hemen yanında yer alır. Yapım kitabesi bulunmadığı için yapım tarihi tam olarak bilinmese de mimari özellikleri 17’nci yüzyılda yapıldığını göstermektedir. Duvarlarında kesme taş ve tuğlanın kullanıldığı han dikdörtgen planlı olup iç mekana güney cephesindeki yuvarlak kemerli büyük bir kapıdan girilir. İki katlı hanın alt katında dış cephede dükkanlar bulunur. Bunlar, sivri kemerli küçük bölümler halinde birbirlerinden ayrılırlar. Hanın iç kısmı üzeri açık avlu biçimindedir. Avlunun kuzey kısmında taş sütunlar üzerindeki sivri kemerlerin oluşturduğu revaklar, bunların arkasında da büyük taş konsollar üzerine oturan cumba biçiminde odalarla odaların altında hayvanlar için yapılmış ahırlar bulunur. Hanın doğu ve batı cephelerinde de avluya açılan odalar yer alır. İkinci kat da revaklıdır. Doğu ve batı cephelerdeki taş sütunların taşıdığı tuğla kemerli revakların üzeri çapraz tonozlarla örtülüdür. Bunların arkasında birer pencere ve kapısıyla kubbeli odalar yer alır. Kuzey ve güney cephedeki revakların kemerlerinin içleri taş duvarlarla örülmüş, buralara kuş evleri yerleştirilmiştir. Kuzey cephede revakların hemen önüne yapılmış iki çeşme iç mekana ayrı bir güzellik katmaktadır. 

KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI

Bir yanıt yazın