21 Mayıs 2024
Hanlar

YENİ HAN – İZMİR

İzmir Eski Palancılar Çarşısı, bugünkü 1316. Sokakta bulunan bu handan günümüze çok az bir kalıntı gelebilmiştir. Planı hakkında da yeterli bilgi bulunmamaktadır. Yapım tarihi de bilinmemektedir. Ancak, yapımında kullanılan malzeme ve plan düzeni hanın XVIII. yüzyılın sonlarına yapıldığını göstermektedir.

Kesme taş, moloz taş ve tuğladan meydana gelen bu hanın kalıntılarından ortada bir avlu, çevresinde odalar ve iki katlı olduğu sanılmaktadır. Kuzeybatı cephesindeki girişten avluya geçilmekte, güneybatıda altta iki, üstte iki mekânlar olduğu kalıntılardan anlaşılmaktadır.