20 Mayıs 2024
Hamamlar

GAZANFER AĞA KÜLLİYE HAMAMI – ESKİ GEDİZ – KÜTAHYA

Şehzade Selim 1562-1566 arasında Kütahya’da iken Gazanfer Ağa’nın da onunla beraber bulunduğu belirtilmiştir. Gediz’e büyük bir cami, hamam, han ve dükkânlardan oluşan külliye yaptırmasının sebebi Kütahya’da geçirdiği yıllar olabilir.

Gediz Gazanfer Ağa Hamamı

Külliyenin inşasına evvela hamamla başlanılmıştır. Kadınlar ve erkekler tarafından kullanılan iki ayrı bölüme sahip olan çifte hamam 1586-1587’de yapılmıştır.

Evliya Çelebi kitabenin sadece tarih beytinin olduğu kısmı şu şekilde okumuştur;

‘‘Azmî gördükde dedi tarihin-Rûşen-âbâd dil-küşâ hamam sene 995’’

Hamamın şu anda mevcut olmayan kitabesi şöyle nakledilmiştir;

‘‘Sahibül hayr hazreti ağa şiri şahnı Gazanfer nam Mali halisle hayre niyet edip yapdı bu şehri iffete bir hamam Kubbesi erdi evci eflake mührü mah olsa bade şüraki cam Azmi gördükde dedi tarihin Ruşet abad dilkuşa hamâm (Hicri 995- Miladi 1587)’’

Kitabenin doğru okunuşu şu şekilde olmalıdır;

‘‘Sâhibu’l hayr hazret-i ağa Şîr-i sahn Gazanfer nâm Mâl-ı hâlisle hayra niyet edip Yapdı bu şehr-i iffete bir hamâm Kubbesi erdi evc-i eflâke Mihr-i mâh olsa bâde sürâh-i câm Azmî gördükde dedi târihin Rûşen-âbâd dil-küşâ hamâm 995’’

Hamam dikdörtgen plana sahiptir. Kadoi antik şehrinin hamamında kullanılan parçalar devşirilerek, hamamın inşasında kullanılmıştır. Hamamın ısıtılmasında alttan ısıtma sistemi kullanılmıştır. 1970 depreminde büyük hasar gören hamam uzun yıllar âtıl kalmıştır. Hamamın en son yapılan restorasyonu 2016 yılında tamamlanmıştır.

KAYNAK: GAZANFER AĞA,HAYATI VE YAPTIRDIĞI ESERLER:BİLAL ERBİL