22 Mayıs 2024
Hamamlar

DELİÖMER KÖYÜ ROMA HAMAM VE KAPLICASI – MENDERES / İZMİR

Menderes-Gümüldür yolunun yaklaşık 17. Km. sindeki Deliömerli köyü sapağına girildiğinde, yaklaşık 7 km. sonra yer alan köprünün kuzeyine giden patika yolu takip edildiğinde, ana kayaya oyulmuş kaplıcalara ulaşılır. Volkanik karakter gösteren arazi içinde işlenmesi kolay kayalık içine yekpare olarak yapılmıştır. Yakın zamana kadar kullanılan ancak suyundan meydana gelen nedeniyle atıl duruma düşen kaplıcalar, anakayanın oyulmasıyla oluşturulmuştur. Doğu ve batı olmak üzere iki ana bölümden oluşan kaplıcanın, ana bölümü batıda yer almaktadır. Kuzey- güney plan aksında olan kaplıcanın, batı bölümü ve burada yer alan mekanları daha iyi korunmuş, doğu kesiminde yer alan dikdörtgen planlı üst kesimi yay şeklinde oluşturulmuş birbirine paralel iki kısım kısmen korunmuştur. Doğu kesimde yer alan sıcaklık, ılıklık, ve havuzlu bölümde su kanalları, havalandırma delikleri ile atıksu kanalları korunmuştur. Kaplıca tesislerinin kuzeyinde ise tesise su getiren kanallar ile kontrol bacaları yine ana kayaya oyularak yapılmıştır. M.Ö 3’üncü yüzyılda yapılmış olan Roma kaplıca ve hamamlarının termal tedavi merkezleri olarak kullanılmış olup, suyu böbrek hastalarına iyi geldiği belirlenmiştir.