20 Mayıs 2024
Hamamlar

AGORA ROMA HAMAMI – NAMAZGÂH – KONAK  / İZMİR

İzmir, Namazgâh semti 920 Sokakta buluna Agora Antik yerleşim yerinde bulunan Hamam, MS 2. yüzyılda yaşamış olan Aristeides, Smyrna’da çok sayıda hamam ve gymnasium yapısı bulunduğundan ve insanın bu güzel hamamlardan hangisinde yıkanacağını bilemediğinden söz eder. Günlük yaşamın içinde önemli bir yeri olan hamamlar, Romalılar ve İzmirliler tarafından özellikle öğleden sonraki saatlerde kullanılmaktaymış.

Aristides’in sözünü ettiği çok sayıdaki hamam yapısından, kazı çalışmaları sonucunda bugüne kadar ancak ikisine ulaşılabilmiş. Bunlardan Basmane mevkiinde tespit edilen hamamın kalıntıları çok az bilgi vermekte.

İkinci hamam ise bulunduğunuz yer olan Smyrna Agorası’nın kuzeybatı bölgesi. Hamam, antik kentin plan anlayışına göre, antik Agora Kuzey Cadde’nin Bouleuterion Caddesi ile kesiştiği noktada inşa edilmiş. Hamamın Agora’ya ve limana yakınlığı, kentin en işlek hamamlarından biri olduğunu gösteriyor.

Bu noktada bulunan sinema ve diğer yapılar yıkıldıktan sonra ortaya çıkan birbirine paralel iki büyük kemer kalıntısı, hamamın merkezi taşıyıcı sisteminin parçalarıymış. Yapılan arkeolojik kazılarla bu büyük hamamın bugün için ancak sıcaklık ve ılıklık bölümleri ortaya çıkarılabilmiş. Taban altından ısıtma sisteminin iki ocak ile beslendiği tespit edilmiş. Hamamın mekân ilişkileri ve fonksiyonları önümüzdeki yıllarda yapılacak kazı ve araştırmalarla açıklığa kavuşacak.

Hamam yapısının en dikkat çekici özelliği, hamamın alttaki tonozlu galerilerin üzerine inşa edilmiş olması. Bu galerilerden ikisi tespit edilebilmiş. Anlaşıldığı kadarıyla yapının mimarları araziyi teraslayarak hamam için düz bir alan elde etmek üzere bu alt yapıyı oluşturmuş. Oluşturulan galerilerin sarnıç, yüklük ve barınma gibi ihtiyaçlar için kullanıldığı fikri de değerlendirilmekte.

KAYNAK: VİSİT İZMİR