24 Mayıs 2024
Hamamlar

OSMAN ÇETİN KONAĞI HAMAMI – TAVLUSUN / KAYSERİ

İnceleme Tarihi: Nisan 2007

Yeri: Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun Köyü, Yukarı mahallede bulunmaktadır.

Bugünkü durumu: Harabe halinde olup, kullanılmamaktadır.

Tarihi: 19-yüzyılın sonları veya 20.yüzyılın başlarında yapılmış olmalıdır.

Plan ve mimari özellikleri: Hamam Osman Çetin’e ait evin kuzeybatısındaki odanın kuzeyinde bulunmaktadır. Hamama evin kuzey duvarının doğu köşesine açılmış kapıdan girilmektedir. Hamam yaklaşık 2.20m. Ölçülerinde (Yıldıray Özbek’ten) tek kare mekândan oluşmaktadır. Bu kare mekanın üzeri tromplarla geçilmiş bir kubbeyle örtülmüştür. Kubbe küçük boyutlu moloz taşla yapılmıştır. Kubbe eteğinde külhanla ilişkili tüteklikleri görmek mümkündür. Kubbede dairesel biçimli beş adet ışık gözü bulunmaktadır..

 Hamamın kuzey ve doğu duvarlarında birer küçük niş yer almaktadır. Batı duvarda külhan ve su deposuyla irtibatı sağlayan küçük bir pencere ve bu pencerenin altında bezemeli mermer bir ayna taşı dikkati çekmektedir. Batı cephede hamamın külhanı bulunmaktadır.

Malzeme ve teknik: Genel olarak hamamın inşasında kaba yönü ve moloz taş kullanılmıştır

Süslemesi: Hamamda kayda değer süsleme yoktur

Kitabesi: Eserin kitabesi yoktur.

Tarihlendirme: Hamamın kitabesi olmamakla birlikte 19.yüzyılın sonu 20.yüzyılın başında inşa edilmiş olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynak: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

KAYSER/TAVLUSUN KÖYÜ’NDE BULUNAN KÖPRÜ VE ÇEŞMELER

BRIDGE AND FOUNTAINS IN TAVLUSUN VILLAGE OF KAYSERİ Şerife TALİ