8 Aralık 2023
Hamamlar

KUMACIK HAMAMI – SİVRİHİSAR – ESKİŞEHİR

Çarşı içinde eski Belediye binası yanındadır.27×13 metre boyutlarında ve 350 metrekare dir. Hafizuddin kızı Safiyetullah’ın H. 810 / M. 1407 yılındaki vakfiyesinde, Kumacık Hamamının dörtte birini vakfettiğine dair belgesinden yola çıkarak, bu hamamın 1407 yılında mevcut olduğu göz önüne alınırsa daha evvel bir tarihte yapıldığı anlaşılır.

Hamam XII-XIII. Yyıl. Türk hamamlarının karakteristik özelliklerini gösterir. Soyunma mahallinin kârgir kemerlerle desteklenen ahşap kirişleme tavanla örtülü olduğu, kemer kalıntılarından anlaşılmıştır. Hamam bunun dışında Seydiler Hamamı ile büyük benzerlik gösterir. Bu da üç eyvan, bir kubbe ve halvetli ana bölüm karakteri arz eder.

Hamam, anıtlar Yüksek kurulunca tarihi ve mimari kıymeti sebebi ile korunması gereken eserler adına tescil edilmiş, vakıflar Genel Müdürlüğüne mal edilmesi çalışmaları mülkiyeti özel kişilere ait olduğundan esere koruma başlatılmamış, günden güne daha fazla harap olmaktadır.

Hamam, suyunu Sivrihisar şehir suyu tesisatı yapılmadan evvel, şimdiki Belediye binasının altında bulunan tabakhane çeşmesinden alır, su kâfi gelmezse külhan avlusunda bulunan kuyudan su takviyesi yapılırdı.

KAYNAK: SİVRİHİSAR.COM.TR.