17 Nisan 2024
Hamamlar

CEMAL BEY HAMAMI – AYDIN

“Bey Hamamı” olarak da anılan yapı, Nasuh Paşa Külliyesi’nin biraz ilerisinde, doğuda yer alır. Günümüzde oldukça harap haldedir. İnşasında tuğla ve taş malzeme bir arada kullanılmıştır. Yapının içindeki izlerden süslemeli olduğu anlaşılmaktadır. Soyunmalığın batı girişi üzerindeki kitabesine göre yapı Abdülaziz adlı bir zat tarafından H.1177/M.1763 yılında onarılmıştır. Buna göre yapının Abdülaziz adlı bir zat tarafından H.1177/M.1763 yılında onarılmıştır. Buna göre yapının 18. yy.ın başlarında inşa edildiğini düşünmek mümkündür. Asimetrik bir plana sahip olan hamam, kâgir olarak inşa edilmiştir. Sıcaklık ve soyunmalık üstü kubbeli ve kubbeye geçişler troplarla sağlanmaktadır. Ilıklık aynalı tonoz örtülüdür. Sıcaklığın sonunda iki adet halvet odası yer almaktadır. Sıcaklığın ortasında göbek taşı ile her iki yanda tuğla duvar örgülü yıkanma kabinleri vardır. Sıcaklığın doğu tarafında beşik tonozlu su deposu ve külhanı yer almaktadır.
Kaynakça: Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bir yanıt yazın