24 Haziran 2024
Hamamlar

BEY HAMAMI – BEÇİN – MİLAS / MUĞLA

Muhtemelen XV. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olan Bey Hamamı, XIV. yüzyılın ikinciyarısına tarihlenen Büyük Hamam’a yaklaşık 100 m. uzaklıktadır. Aynı işlevde iki yapınınbirbirine bu kadar yakın oluşu, Bey Hamamı’nın yakınındaki konağın bir parçası, özel birhamam olabileceğini düşündürmektedir.

Beçin Ören Yeri’nde, Ahmet Gazi Medresesi’nin kuzeybatısında bulunmaktadır. Malzeme, teknik ve üslup bakımından da 15. yüzyıl başlarına tarihlendirilmektedir. Mekanların özellikleri şu şekildedir;
Konak Hamamı, ana kurguyu oluşturan sıcaklık bölümü, hamama girişi sağlayan soyunmalık ve sıcaklık bölümü duvarına bitişik bulunan su deposundan oluşmaktadır. Sıcaklık bölümü hamamın yıkanma bölümüdür ve mekanlar sıcaklık bölümüne göre kurgulanmıştır. Sıcaklık bölümüne soyunmalık bağlıdır. Sıcaklık bölümüne su deposunun bağlanması ile biçimleniş tamamlanmıştır. Sıcaklık bölümü bu hamamda sıcaklık ana mekanı, iki eyvan ve iki halvetten oluşmaktadır. Sıcaklık bölümü ile soyunmalık arasında geçiş mekanı olan aralık ve ılıklık bulunmamaktadır.
Konak Hamamı özel hamam niteliğindedir.
Hamamların oluşması için gerekli olan asgari mekan elemanları sıcaklık bölümü, soyunmalık ve su deposundan oluşmaktadır.

Ahmet Gazi Medresesi’nin 100 m. kadar kuzeybatısında yer alan yapı, enine sıcaklıklı, iki halvet hücreli bir plan şemasına sahiptir. Ilıklığı yoktur. XIII ve XIV yüzyıllarda Anadolu’da birkaç örneği görülen bu plan şemasına sahip hamamların, XV. yüzyıla tarihlenen 30’dan fazla örneği bilinmektedir. Bu da yapıyı, XV. yüzyıl başlarına tarihlememize imkân vermektedir.

Kaynak: Kültür Envanteri Atlası