21 Haziran 2024
Özel Mekanlar

BEY KONAĞI – BEÇİN – MİLAS / MUĞLA

1995 ve 1996 yıllarında, içi ve yakın çevresi temizlenen yapının zemin katında, aynı genişlikte 4 mekân ile güney duvarına bitişik 2 küçük mekân ortaya çıkarılmıştır.13 Doğudan itibaren üçüncü mekânın içinde, toprak zemine gömülmüş 25 kadar testinin izine rastlanmıştır. Yapıyı tarihlememize yardımcı olacak verilerden yoksunuz. Kent meydanı- na bakan iyi konumu, bu konağın zengin birine ait olduğunu düşündürmektedir. XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Beçin’in hızlı bir çöküş sürecine girdiği bilindiğine göre, bu konak en geç XV. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olmalıdır.

Kaynak: Kültür Envanteri Atlası