23 Haziran 2024
Hamamlar

BÜYÜK HAMAM – BEÇİN – MİLAS / MUĞLA

Ilıklık mekânı ve fıskiyeli süsleme unsuru da bulunmamaktadır. Balat’ta (antik Miletos), Tekke adıyla anılan ve Ahmed Gazi dönemine tarihlenen yapının5 planının, bu yapıyı yakından anımsatması, ikisinin de aynı döneme tarihlenebileceğini düşündürmektedir.

İç kale girişinin yol aşırı güneybatısında, Ahmed Gazi Medresesi’nin 80 m.

kadar kuzeyindedir. Dikdörtgen planlı yapının soyunmalığı, doğu cephesinde bir

çıkıntı oluşturmaktadır. Soyunmalıktan geçilen aralık mekânı, ılıklık, tıraşlık, tuvalet, halvet hücreleri ve sıcaklığın orta mekânı birer kubbeyle örtülüdür. Sıcaklığın üç eyvanı, hamamın güneybatı köşesinde yer alan su deposu ile kuzey cephesine bitişik sıcak su deposu, sivri kemerli tonozlarla örtülüdür.

1562-63 tarihli vakıf kaydına göre, Ahmed Gazi’nin Beçin’deki vakıfları arasında bir de hamam sayılmaktadır. Bu durumda yapının, XIV. yüzyılın ikinci yarısı içine tarihlenmesi mümkün olmaktadır.

Kaynak: Beçin Kazı Notları