24 Haziran 2024
Çeşmeler

KALE KAPISI ÇEŞMESİ – HEKİMHAN / MALATYA

    Tarihi ve banisini belirten herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Yaşlıların ifadesine göre çeşme halen mevcut olup, cami, han, hamamla birlikte evleri içine alan kale kapısının doğusunda yer almaktadır. Kale’ye ait günümüzde hiçbir iz bulunmamaktadır. Çeşme şu anda Dörtyol ağzında camiye göre sağ köşede bulunmaktadır. Atıl bir durumda ve suyu akmamaktadır.

   1.63 m. Yükseklikte, 2.13 m. Genişliğinde yatay dikdörtgen prizmal bir kütleye sahiptir. Ön cephesi sivri kemerli bir nişle hareketlendirilmiştir. Ayna taşında üç tane farklı seviyelerde ve büyüklükte borulardan su gelmekteymiş, fakat şu anda su akmamaktadır. Tekne ve dinlenme taşları yol seviyesinin altında kalmıştır. 97 cm. x 45 cm. ölçülerindeki tekne çöp ve toprakla tamamen dolmuş vaziyette. Düzgün kesme taştan yapılmış. Kemer köşeliklerinde duvar örgüsü patlamış, bazı taşlar düşmüş ayrıca cepheyi sınırlayan profilli hafif dışa taşkın saçak büyük ölçüde tahrip olmuştur.