20 Mayıs 2024
Ören Yerleri

EMİR AVLUSU – BEÇİN – MİLAS / MUĞLA

Kentin güneydoğusunda, surlara yaklaşık 100 m. uzaklıktadır. Birbirine biti- şik, dikdörtgen şekilli iki kısımdan oluşmaktadır. İlk yapıdan kaldığı tahmin edilen mekânlar, doğudaki dikdörtgenin batı kenarı boyunca sıralanmaktadır. Emir Avlusu’nda herhangi bir tarih kitabesine rastlanmadığı gibi tarihlemeye yardımcı olabilecek başkaca bir karşılaştırma unsuru da yoktur. Bir konut olarak kullanıldığı anlaşılan, etrafı yüksek duvarlarla çevrili bu yapıda ele geçen muhtelif Çin porseleni parçaları, XV-XVI. Yüzyıllara tarihlenmektedir. Oldukça varlıklı birine ait olması gereken bu konutun, son Menteşe Beyi İlyas Bey zamanında inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir.

Kaynak: Beçin Kazı Notları