17 Nisan 2024
Hamamlar

GÂVUR HAMAMI – TURGUTLU – MANİSA

Turgutlu İlçe merkezinde Yılmazlar Mahallesi, Çayla sokak ile Avkatlar sokağın kesiştiği köşededir.

Kitabesi günümüze gelemeyen yapı, mimari özelliklerinden hareketle 15. yüzyıla tarihlendirilebilir. Beylikler Dönemi eseridir. Harap olduğu için kullanılmamaktadır.

Orijinal yapıdan günümüze sadece soyunmalık kısmı kalmıştır. Soyunmalık kısmı kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Mekân güney kısımda doğu-batı doğrultusunda atılan kemerle kareye dönüştürülerek üzeri içi istiridye kabuğu dolgulu tromplarla geçilen kubbe ile örtülmüştür. Güneyde kalan ve doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve daha küçük ikinci bölümün üzeri ise sivri beşik tonozla örtülmüştür. Kuzeydeki bölümün batısında eksende giriş kapısı, doğusunda güney köşede ılıklığa geçiş kapısı ile kuzeyde eksende düzensiz bir açıklık görülmektedir. Güneydeki bölümün doğu duvarında dikdörtgen, güney duvarında ise yarım yuvarlak birer niş bulunmaktadır.

Yapının batı cephesinde eksende yuvarlak kemerli, alt kısımları tahrip olmuş giriş kapısı, üstte bir sıra kirpi saçak sırası ve kubbe görülmektedir. Kuzey cephesinde ise eksende alt seviyede düzensiz bir açıklık vardır. Doğusunda ise güney de basık kemerli bir kapı, üst seviyede tonoz başlangıcı dikkati çekmektedir. Mekânın içinde güneyde bölümlerinin bağlantısını sağlayan sivri kemerli açıklık ile köşelerde kubbeye geçişi sağlayan dilimli istiridye kabuğu biçimindeki dolgulu tromplar görülmektedir. Güneydoğu köşede basık kemerli kapı ile kubbede fil gözleri yer almaktadır.

Yapıda malzeme olarak kesme taş, tuğla ve moloz taş kullanılmıştır. Kesme taş kapı kemer ve sövelerinde, moloz taş duvarlarda, tuğla ise duvarlarda, kubbeye geçiş ve örtü sisteminde kullanılmıştır .

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI ( HAKKI ACUN)