23 Haziran 2024
Hamamlar

HAMAM KALINTISI – YOZGAT

Hamam kalıntısı Yozgat il merkezi çarşıya yakındır.

Hamam kalıntısı kare planlı ve kubbeli, olup doğu yönünde kemerli bir açıklık bulunmakta bu da kalıntının yapının eyvan bölümü olabileceğini göstermektedir. Kuzey ve güney duvarlarının doğuya doğru devam ettiği kalıntılardan anlaşılmaktadır.

Yapının duvarları içten tuğla ile dıştan da moloz taş ile örülmüştür. Yapının üst örtüsü tuğla kubbe olup, kubbenin büyük bölümü yıkılmış durumdadır. Kare plandan kubbeye geçişlerde tuğla malzeme ile yapılmış tromplar kullanılmıştır. Batı cephesinin orta kısmında kemerli küçük bir pencere boşluğu bulunmakta olup bu pencerenin hamamın su haznesine geçişi sağladığı düşünülmektedir. Pencerenin üzerinde trompların hizasında hilal ve 8 kollu yıldız motifi vardır. Duvar içlerinde çeşitli çaplarda pişmiş toprak künkler ve künk yuvaları bulunmaktadır. Kuzey ve güney duvarının orta kısmında kurna nişleri yer almakta olup kurnalar mevcut değildir. Yapının zemini üst örtünün yıkılmış olması vb. nedenlerle molozla dolmuş durumdadır.

KAYNAK: YOZGAT KÜLTÜR BAKANLIĞI