24 Haziran 2024
Çeşmeler

AHMET GAZİ ÇEŞMESİ – BEÇİN – MİLAS / MUĞLA

Medrese inşaatının bitiminden sonraki bir tarihte türbenin doğusundaki odanın dış duvarına bitişik olarak, aynısında karşılıklı iki aslan kabartması olan kemerli küçük bir çeşme ilave edilmiştir. Avlunun ortasındaki dört köşe mermer döşeme vaktiyle burada şadırvan olduğunu göstermektedir.

Çeşme, Ahmet Gazi Medresesi’nin karşısındaki Orhan Camisi, Hanikah, Mültezim evi ve arkadaki Kızıl Han ile birlikte Menteşe Dönemi Beçin şehrinin merkezi sayılabilecek bir alanda yer almaktadır. Toprak altından çıkarılan çeşmenin çok zarar gördüğü duvarları ile kemer nişinin bir bölümünün de yıkıldığı tespit edilmiştir.  Çeşitli cins ve ebatlardaki kesme taştan yapılan çeşmenin yüzeyinde, günümüze ulşamamış, yekpare taştan oyma ve iki lüleli ayna taşının izleri görülmektedir. Bey Konağı’nın güneybatısındaki su kaynağından gelen suyun Ahmet Gazi Medresesi’nin arka cephesindeki kanaldan dolaşarak çeşmeye ulaştığı tahmin edilmektedir.  Çeşmenin önünde bir çatal yapan su kanalının Büyük Hamam ve kale önündeki çeşmeye de su taşıdığı düşünülmektedir. Günümüze sadece fotoğrafları kalan aslan figürlü taş blokların, çeşmenin cephesindeki ayna taşının iki yanına yerleştirildiği anlaşılmaktadır.

Kaynak. Çeşme Tanıtım Levhası