20 Nisan 2024
Türbeler

I NOLU ANONİM TÜRBE – BEÇİN – MİLAS / MUĞLA

Türbenin kime ait olduğu bilinmemektedir. İçkale’nin güneydoğusunda ve kaleye çıkışı sağlayan merdivenlerin batısındaki hazirede yer almaktadır. Mumyalık bölümü bulunmayan türbe, kare planlı ve kübik gövdelidir, Kuzey cephenin ortasındaki açıklıktan, üzeri kubbe ile kapatılan türbeye girilmektedir. Kubbeye geçişi sağlayan pandantifler dışında üst örtüsü tamamen göçmüş durumdadır. Beçin kentindeki diğer türbeler gibi burası da kırma taşla inşa edilmiştir. Dış cephede zeminden yüksek ve yapıyı çepeçevre dolaşan ahşap hatıl yuvası görülmektedir. İç kısımda da dış  cephedekine benzer hatıl boşlukları bulunmaktadır. Türbe, mimari özellikleri ile XV. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir.

Kaynak: Türbe Tanıtım Levhası