17 Nisan 2024
Çeşmeler

ŞADIRVAN CAMİİ ÇEŞMESİ – KEMERALTI – KONAK / İZMİR

Şadırvan Camii’nin 892 Sokak’a açılan ve üst katına ulaşımı sağlayan merdiveninin yan yüzüne yerleştirilmiş bu çeşme. Günümüze ulaşan süslemeli ayna taşına, yakın tarihte yalak ve musluğun eklenmesiyle çeşme yeniden kullanılır hale getirilmiş.

Çeşmenin inşa kitabesi mevcut değil. Camiye ilişkin kitabe ve vakfiyelerde çeşmeden söz edilmediği için daha sonraki yıllarda yapılmış olması muhtemel. Süsleme özelliklerinin Dönertaş ve Gaffarzade çeşmeleri ile benzerlik göstermesi nedeniyle, çeşmeyi 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başlarına tarihlendirilebilir.

Kabartma tekniğinde yapılmış süslemelere sahip ayna taşını ince bir şerit çevrelemiş. Yine ince bir şerit, panoyu iki bölüme ayırmış. Üstteki bölümde görkemli tek kubbeli, iki minareli ve dört şerefeli bir cami tasvir edilmiş. Bu caminin her iki yanında tek kubbeli, tek minareli ve iki şerefeli birer cami yer alıyor. Camilerin arkasına ağaç motifleri eklenmiş.

Panonun alt bölümünde ise her iki yanda sütünce motifleri işlenmiş. İçteki sütunceleri birbirine bağlayan kemerin köşelikleri meyve ve çiçek motifleriyle bezenmiş. Kemerin alt kesimi de bitkisel bezemelerle süslenmiş. Bunları tepede bir istiridye motifi taçlandırırken, altında ise altlı üstlü, ters yüz yerleştirilmiş akantus yaprağı motifi sonlandırmış.

KAYNAK: VİSİT İZMİR