15 Nisan 2024
Çeşmeler

TORAMAN MESCİDİ ÇEŞMESİ – KONAK / İZMİR

Toraman Mescidi Çeşmesi, mescidin 832. Sokak’a bakan cephesinde yer alıyor. Kemerinin üst kesimine yerleştirilmiş kaside beyitleri ve kitabe metnine göre, Kasab Yusuf Ağa tarafından 1788-1789 tarihlerinde inşa edilmiş. Zaman içinde zemin seviyesi bir hayli yükseltilmiş olduğundan, çeşmenin gerçek yüksekliğini görmek mümkün değil. Günümüzde maalesef bakımsız bir halde ve suyu akmadığı için kullanılamıyor. Çeşme kitabesinin ilk dört satırı açıkça okunabilmesine rağmen, diğer satırların üzeri sıva ile örtülmüş. Görülemeyen beşinci ve altıncı satırların ortasına bir su saati takılmış. Çeşmenin lülesi ise muhtemelen kitabe metninin altında yer alıyormuş. Toraman Mescidi Çeşmesi’nin tüm süsleme unsurları, kemer köşeliklerinde yoğunlaşmış ve bitkisel motiflerle kaside beyitleri bir arada verilmiş. Kartuşların içinde Kuran-ı Kerim’den su ile ilgili birer ayet bulunuyor.

KAYNAK: VİSİT İZMİR