17 Nisan 2024
Çeşmeler

KİÇİKÖY MEYDAN ÇEŞMESİ – TALAS / KAYSERİ

Talas/Kiçiköy Mahallesi, Ali Saib Paşa sokağının girişinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı sağlam olmakla birlikte kullanılmamaktadır.
Yapı H.1305/M.1887 yılında inşa ettirilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Kemersiz olarak inşa edilen çeşme, 5.00 m. yükseklik,
3.60 m. genişliğe sahip olup üçgen alınlıklıdır. Çeşme cephesi yanlarda 5 cm. çıkıntı yapan plastırlarla sınırlandırılmıştır. Plastırların üzeri silmelerle hareketlendirilmiştir. Çeşmenin üçgen alınlığının saçak kısmı öne doğru çıkıntı yapan farklı ölçülerdeki silmelerle bezenmiş olup alınlık kürevî bir alemle tamamlanmıştır. Üçgen alınlığın ortasında bulunan kitabe yanlarda S formunda kıvrılan konsollarla sınırlandırılmıştır. Kitabenin üst kısmı kıvrım yapan kenger yapraklarıyla bezelidir. Kitabenin tam altındaki süsleme kuşakları cephe boyunca uzanmaktadır. Beş kademeden oluşan süsleme kuşağının birincisi düz silmedir. Düz silmenin altında pramidal dişlerden oluşan bir şerit, bu şeridin altında da ikinci düz silme kuşağı yer alır. En alt kısımda ise üç kademeli olarak yapılmış ve birbiri üzerine bindirilmiş dentikül motifleri dikkati çeker. Çeşmenin ayna taşı küçük bir çeşme formunda düzenlenmiştir. Ayna taşında tek lüle deliği bulunmaktadır. Çeşmenin yalaklarından birisi günümüze ulaşmıştır.
Süslemesi : Kayseri’deki düz cepheli çeşme örneklerinden biri olan Talas Meydan çeşmesinde silmelerin yanısıra dentiküller ve kıvrımlar yapan kenger yapraklarından oluşan bezemeler görülür.
Malzeme ve teknik : Yapının tümündedüzgün kesme taş, kitabe, ayna taşı ve yalakta mermer malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabe ikişer mısralık üç satır halinde sülüs hatla düzenlenmiş olup, H.1305/M.1887 tarihini taşır. Eser Ali SaibPaşa tarafından babası İbrahim Efendi adına yaptırılmıştır.
Kitabesinden hareketle çeşmenin 1887 yılında inşa ettirilmiş olduğu öğrenilmektedir.
Kaynakça: Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su Yapıları, Kayseri 2000, s.122-124.