2 Mart 2024
Camiler

KİÇİKÖY AŞAĞI CAMİSİ – TALAS / KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesinde bulunmaktadır. Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete açıktır. H.1269/M.1852 tarihinden önce yapılmış olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Güney-kuzey doğrultusunda dikdörtgen bir plânda inşa edilen caminin kuzey cephesindeki son cemaat yeri üç bölmeli olarak inşa edilmiştir. Son cemaat yeri ilk yapıdan kalmış olabilir. Son cemaat yeri taş sütunlara atılmış üç yuvarlak kemerli olarak düzenlenmiştir. Son cemaat yerini oluşturan kemerler batıda üçlü sütun demetine, doğuda ise duvara atılmıştır. Ortadaki kemer yanlardaki kemerlerden daha alçak tutulmuştur. Düz lentolu giriş kapısının üzerine yuvarlak pencere açılmıştır.
Caminin harimi güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen olarak plânlanmıştır. Mekan ortadan doğu-batı doğrultuda duvarlara atılan kemerle ikiye bölünmüştür. Güney tarafın üst örtüsü pandantifle geçilen kubbedir. Harimin kuzey tarafı betonarme düz tavan olarak yenilenmiş. Doğu, batı ve güney duvarlar yuvarlak kemerli ikişer pencere ile boşaltılmıştır. Kuzey cephenin batısında tek pencere bulunmaktadır. Mihrap ve minberin özelliği yoktur.
Yapıda kayda değer süsleme yoktur. Ancak son cemaat yeri batı cephesindeki üçlü sütun uygulaması bir bezeme olarak değerlendirilebilir.
Yapıda düzgün kesme taş kullanılmıştır. Camide inşa kitabesi yoktur. Ancak caminin avlusu içinde, kuzeybatıdaki abdest çeşmesinin duvarındaki kitabe kelime-i tevhidi ve H.1269 tarihini içermektedir. Bu kitabenin yapının 20.yüzyılda geçirdiği onarımdan öncesine veya caminin orijinalinde de var olan çeşmesine ait olabileceğinden hareketle H.1269/M.1852 yılından önce yapılmış olabileceğini kabul edebiliriz.
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ