4 Mart 2024
Çeşmeler

HIDIR ABDAL OCAK KÖYÜ ÇEŞMESİ – KEMALİYE

Yapı, ilçe merkezine 37 km. uzaklıkta bulunan Ocak Köyü’ndedir. Köy meydanında, Hıdır Abdal Sultan Türbesi’ni çeviren avlu duvarına bitişik olarak yapılmıştır. Tek cepheli, yuvarlak kemerli nişe sahip çeşmede tek lüle ve üzerinde basık kemerli taşlık nişi vardır (Foto.55). Sade bir düzenlemeye sahip olan yapı sonradan köy halkı tarafından yenilenmiştir. Çeşme üzerinde bulunan 10 satırlık tamir kitabesi yapının doğusunda yer almaktadır. Kitabeye göre M.1866 yılında Aşutka köyü imamı tamirini yaptırmıştır. Bu tarihte çeşme tamir edildiğine göre 19.yüzyıldan daha erken bir tarihte yapılmış olmalıdır.

İnşa kitabesinin Latin harflerle transkripsiyon şu şekildedir:

“Çeşme-i hasreti hayatımdan gelurâb-ı revân

İç Hüseyin’in aşkına bulsun hayat-ı merde cân

Her sabah akşam nûşetsun âlem aşkına

Kerbelanın aşkına döktüm yolumuzdan şân

Canım yolunda kurban etmek bir işimdir

İçsun evlâd-ı Ali’nin rahına (yoluna) mu’mîn olan

Günde bir kere görüp bu çeşme serıserrâvî

Cennet olsun meskeni her kim içerse her zaman

Karye-i Aşutga imamı mahdumu Asitane-i Şevki sen

Zâtı vardı çeşmesinin tamirini eyledi hemân (hemen)    

Muharrem Sene 1283”    (M.1872)