23 Haziran 2024
Çeşmeler

ÇARŞI ÇEŞMESİ – KEMALİYE / ERZİNCAN

   İlçede çarşı merkezinde yer alan yapının üzerinde bulunan üç satırlık kitabesinde Hafik Mutafa Kızı Ayşe kadın tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Kitabede tarih belirtilmemiştir.  Mimari ve süsleme özelliklerine göre yapı 19. yüzyıla tarihlendirilebilir. İki yandan ayaklarla sınırlandırılan çeşme, yuvarlak kemerlidir. Çeşmede bir lüle, lülenin üst tarafında kitabe ve her iki yanında kaş kemerli iki küçük taşlık nişi bulunur. Yuvarlak kemerli kartuş içine alınmış kitabenin her iki yanında altın yaldızla boyanmış vazodan çıkan çiçek süslemeleri dikkat çekmektedir. Dikdörtgen şeklinde bir tekneye sahip olan çeşmenin üzeri üçgen bir alınlıkla tamamlanmıştır. Kesme taştan inşa edilen çeşmenin doğu duvarı başka bir yapıya bitişiktir. Çeşme günümüzde işlevini sürdürmektedir. Çeşmede musluk olmadığından devamlı akmaktadır.