21 Haziran 2024
Çeşmeler

HACI ÖMER AĞA ÇESMESİ – MANİSA

Manisa Merkezde Çarsı Mahallesi Ada: 263 Parsel: 8 Cumhuriyet Hamamı’nın kuzey duvarında 1303 Sokak’ta yer almaktadır.

Tek cepheli çeşme 206 cm. genişliğinde, 302 cm. yüksekliğindedir ve çeşmenin üzerine, basit bir sundurma yerleştirilmiştir. Çeşme cephesi sıvalı olduğu için kullanılan malzeme anlaşılamamaktadır. Sıva üzeri

yüzeysel olarak kazınarak düzgün kesme taş görünümü verilmiştir. Niş yan tarafında yer alan mermer panoda “Hacı Ömer Spil Dağı Yayla içme Suyu Cumhuriyet Hamamı 1963” yazısı yer almaktadır. Çeşme bu günkü görünümünü bu tarihte kazanmış olmalıdır. 12 cm. derinliğinde ve 91 cm. genişliğinde yuvarlak kemerli bir nişe sahip olan çeşme, kemer üzengi noktasından itibaren kemer formunda silmelerle hareketlendirilmiştir. Çeşme tepeliği de aynı formda silmelerle sonlandırılmıştır.

Çeşme nişi ortasında yer alan dikdörtgen formlu mermer ayna tasının üst kısmı, biri yarım ikisi tam olarak kazınmış bitkisel motifler ile süslenmiştir. Ayna taşı ortasında bir adet lüle deliği vardır. Çeşmenin dışa çıkıntılı, köseleri pahlı yalağı betonarme malzeme ile yapılmıştır.

Çeşme, aynası üzerindeki, niş kemeri formunda sonlanan ve üzerinde ay-yıldız motifinin yer aldığı mermer kitabe panosuna göre tarihlendirilmektedir. Kitabe metni ve transkripsiyonu şöyledir:

 Cumhuriyet

Hamamı sahibi Hacı

Ömer Ağanın hayratıdır

1928

Bu kitabeye göre çeşme 1928 yılında, Cumhuriyet Hamamı sahibi Hacı Ömer Ağa tarafından yaptırılmıştır.

KAYNAK: Sipil’den Manisa’ya Ab-ı Hayat Manisa Çeşmeleri