30 Mayıs 2024
Çeşmeler

VAKVAK TEKKESİ ÇEŞMESİ – MANİSA

Çeşme, Manisa merkez Adakale Mahallesi Ada: 729 Parsel: 26 Ulutepe Caddesi üzerinde Vakvak Tekkesi Türbesi’nin batısında, istinat duvarına bağımlı durumdadır.

Tek cepheli, depolu, dikdörtgen prizma gövdeli çeşme, 330 cm. genişliğinde ve 259 cm yüksekliğindedir. Üzeri düz bir çatıyla örtülü olan yapının betonarme saçağı dışarı 70 cm.lik çıkıntı yapmaktadır. 35 cm. derinliğinde gemi teknesi kemerli nişe sahip olan çeşmenin, ön cephesinde dökülen sıvalardan, kemer üzengi noktasına kadar olan bölümünde blok taş, kaba yonu taş ve tuğla; sivri kemerde tuğla; kemer köşeliklerinde ve alınlığında ise kaba yonu taş ve tuğla

Malzemenin birlikte kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çeşme nişi sıvalı olduğu için burada kullanılan malzeme hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Ayrıca çeşme yan yüzleri ile istinat duvarı arasında düzgün bir bitişme çizgisinin saptanamaması, çeşmenin istinat duvarı ile birlikte tasarlandığını düşündürtse de istinat duvarın da kullanılan inşa malzemelerinin türü ve formları ile çeşmede kullanılan malzemeler farklılık göstermektedir.

Eski bir fotografta, çeşmenin ayna taşı üzerinde iki adet lüle deliği var iken sonraki bir dönemde şebekesine bağlanan bir boru ile su getirilmiş ve üst seviyeye iki adet daha lüle deliği açılmıştır. Niş duvarı ortasında hazne kontrol penceresi yer almaktadır.

Günümüzde orijinal olmayan yalağı kaldırım ile aynı seviyededir.

Çeşmenin kitabesi bulunmamaktadır. H.Acun yapının M.1575 tarihinde inşa ettirilen Vakvak Tekkesi Türbesi’nin karsısında oluşu; duvar tekniği, biçim ve oranları dikkate alınarak bu tarihe yakın bir dönemde yapılmış olabileceğini söylemektedir. Çeşmenin inşası ile ilgili belgeler bulununcaya kadar H. Acun’un belirttiği gibi mimari özellikleri dikkate alınarak XVI. yüzyılda yapılmış olabileceğini söylemek şimdilik uygun olacaktır.

KAYNAK: Sipil’den Manisa’ya Ab-ı Hayat Manisa Çeşmeleri