20 Mayıs 2024
Çeşmeler

MÜCELLİT ÇEŞME – ODUNKAPI – ESKİŞEHİR

    Mücellit sokakta yer almaktadır. Dikdörtgen planlı, çift muslukludur. Çeşme aynası yuvarlak kemerli bir niş biçiminde düzenlenmiştir. Nişin üst bölümünde yazılı bir çini pano bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma biçimli taştan bir yalağı bulunmaktadır. Çeşme yalağı iki yandan dışa doğru uzanan duvarlarla çevrelenmiştir. Sağlam ve kullanılmakta olan çeşmede her-hangi bir süsleme unsuru yer bulunmamaktadır.

  Çeşme restore edilmiş, alınlığına Âlem çeşme diye bir levha asılmış. Fakat aslında Mücellit Çeşme olarak bilinmektedir. Restore edildikten sonra alınlığına fayans 3 adet levha ilave edilmiştir. Günümüzde suyu akmamaktadır.

KAYNAK: Eskişehir Odunpazarı Mahalle Çeşmeleri PDF