17 Nisan 2024
Çeşmeler

DİLŞİKAR HATUN CAMİ ÇEŞMESİ – MANİSA

Manisa merkez 911 Sokak üzerindeki Dilşikar Camisi’nin avlu giriş kapısının batısında yer almaktadır.

Tek cepheli, depolu, dikdörtgen prizma gövdeli çeşme, 296 cm. genişliğinde, 150 cm. derinliğinde ve 286 cm. yüksekliğindedir. Sivri kemerli niş 103 cm. derinliğindedir. Üzeri düz bir çatı ile örtülü olan yapının hafif çıkıntılı bir saçağı yer almaktadır.

Özgünlüğü bozulmuş olan çeşme, sıvalı ve boyalıdır. Sıva üzerinde düzgün kesme taş görünümü verilmeye çalışılmıştır.

Çeşme nişi dip duvarı ortasında bir adet lüle deliği mevcut olmasına karsın ayna taşının formu saptanamamıştır. Çeşmenin yalağı günümüzde mevcut değildir. Çeşme günümüzde işlevini sürdürmemektedir. Üzerinde herhangi bir kitabesi bulunmayan çeşme, Dilşikar Camisi’nin vakfiyesine göre tarihlendirilmektedir. M.1579 tarihli Dilşikar Camisi vakfiyesinde bahsi geçen çeşme en geç vakfiyenin düzenlendiği bu tarihte yapılmış olmalıdır.

KAYNAK: Sipil’den Manisa’ya Ab-ı Hayat Manisa Çeşmeleri